اخبار
نشست صمیمانه دکتر یوردخانی با ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان ، نشست صمیمانه ای به میزبانی دانشگاه پیام نور استان سمنان با ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  برگزار گردید . در این نشست  رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان و جمعی از مدیران ستادی و همچنین خانم دکتر محجوب رئیس دانشگاه  فنی و حرفه ای استان سمنان  حضور داشتند.
در این نشت توافقاتی انجام شد که بر این اساس مقرر گردیده است دو دانشگاه در زمینه دفتر آموزش های آزاد ،همکاری اعضای علمی با یکدیگر معرفی مدرسین مدعو و استفاده از امکانات یکدیگر بخصوص سوله ورزشی و سوله های کارگاهی با یکدیگر همکاری داشته باشند

.
 
امتیاز دهی