اخبار
سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV

جهت بهره مندی از خدمات و محتواهای آموزشی ارائه شده با استفاده از سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV)، دانشجویان عزیز میتوانند با مراجعه به سامانه زیر نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام با تخفیف ویژه اقدام نمایند. همچنین امکان استفاده از تسهیلات دانشجویی جهت پرداخت هزینه تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای دانشجویان میسر میباشد.

                                http://behseema.tv/pnregister

 
امتیاز دهی