مراکز و واحدها
لینک مراکز و واحدها
نام مرکز / واحد آدرس آدرس پورتال
مرکز سمنان سمنان،میدان استاندارد،ج اداره کل محیط زیست ،کدپستی:3535113111     تلفن:33373471 semnan.se.pnu.ac.ir
مرکز گرمسار گرمسار،پل را آهن،بعد از پل هوایی راه آهن کدپستی: 3581619777      تلفن:34200991 garmsar.se.pnu.ac.ir
مرکز شاهرود شاهرود، خ تهران، روبروی دانشگاه آزاد  کد پستی:36155437     تلفن:32300212 shahrood.se.pnu.ac.ir
مرکز دامغان دامغان، میدان آزادگان، اول جاده تهران، کدپستی :3671911311    تلفن:35256001 damghan.se.pnu.ac.ir
واحد ایوانکی ایوانکی، انتهای پل آیت اله طالقانی،جنب اداره جهاد کشاورزی ، کدپستی :3591996741     تلفن:34521055 eyvanaki.se.pnu.ac.ir
واحد آرادان آرادان، خ شهید رجایی جنب شهرداری کدپستی:3586113769    تلفن:34542008
واحد مهدیشهر مهدیشهر، میدان امام رضا،میدان دانشگاه ،خ دانشگاه مجتمع آموزشی هدایت   کدپستی:3335333135     تلفن:33628230 mahdishahr.se.pnu.ac.ir
واحد میامی میامی،پل ورودی شهر جنب بخشداری    تلفن:32622151 mayamey.se.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر