فرهنگی و دانشجویی
برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای دانشجویان بدینوسیله اعلام میگردد از تاریخ 95/09/02 هر هفته یکشنبه ها از ساعت 11:30 الی 14:00 کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی زناشویی برای دانشجویان تمامی رشته ها و کارکنان آموزشی در پیام نور مرکز سمنان توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با سرپرستی و حضور دکتر فاطمه بیان فر به صورت رایگان برگزار می گردد. جهت هماهنگی و ثبت نام تلفن 09362277853 تماس حاصل نموده و یا به دفتر مرکز مشاوره واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه دوم مراجعه فرمایید.
 
امتیاز دهی