فرهنگی و دانشجویی
دیدار دکتر یوردخانی با اعضای انجمن علمی معماری به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان در روز یکشنبه مورخ 95/09/15 نشست صمیمی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان سمنان برگزار گردید.
در این دیدار دکتر یوردخانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان و دکتر پریمی ریاست دانشگاه مرکز سمنان و مدیر حراست ستاد استان جناب آقای تجلی ،محمد عربی عضو علمی معماری و اعضای  انجمن دانشجویی معماری حضور داشتند.
در ابتدا این جلسه با تلاوت چند از کلام ا... مجید آغاز گردید.
این دیدار با صحبتهای آقای عربی شروع گردید. و بعد از ایشان آقای غریب شائیان دبیر انجمن علمی سخنان و درخواست های انجمن را به سمع و نظر ریاست استان رسانند.
در ادامه اساس نامه تصویب شده انجمن نیز قرائت گردید.
و در ادامه دکتر پریمی به معرفی اعضای انجمن پرداخته و وظایف انجمن را به اعضای آنان گوشزد کردند.
بعد از این معرفی دکتر یوردخانی به ایراد سخن پرداختند و فرمودند:از انجمن ها حمایت خواهد شد که انجمن ها بهترین جا برای پیشرفت می باشد.
ایشان در ادامه افزودند محدودیت ها در مسائل علمی نباید وارد شود و تا حد امکان از افراد با تجربه استفاده  شود و دانشگاه برای کمک متقابل آماده می باشد.
در پایان سخنرانی دکتر یوردخانی ،احکام صادره به اعضای انجمن علمی تحویل داده شد. 
امتیاز دهی