فرهنگی و دانشجویی
مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور دامغان
 
امتیاز دهی