آموزش
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان می توانند جهت انتخاب محل آزمون خود از تاربخ 1395/09/01 الی  1395/09/09در سیستم گلستان ازمسیر زیر اقدام نمایند:
ورود به منوی1- آموزش 2- دانشجو 3 -درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

 توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند .
توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد.
توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر