کلاسهای مجازی(در حال بروز رسانی)
1399/1/16 شنبه
لیست کلاس های تشکیل شده به صورت مجازی(در حال بروز رسانی)

.

ردیف

لیست کلاس های مجازی اعضای علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1 زهرا فیض 38 مهدی مومنی
2 مجتبی بابایی 39 نسرین کمالی
3 حمیدرضا وزیری گهر 40 محمد علی واحدی 
4 فاطمه بیان فر 41 طاهره حیدری
5 محمد جواد زینلی 42 ابوالفضل روحانی
6 علی پریمی 43 حسین شیبانی
7 یوسف عالی عباس آباد 44 سپیده آقا جانی قادیکلائی
8 محمد عربی 45 حسن  فراتی
9 مریم عزالدین 46 شهرام باسیتی
10 مرضیه مومن 47 راضیه عرب احمدی
11 ابراهیم  امامی 48 راضیه مهدی بیرق دار
12 عارف باباپور 49 مریم علی ئی
13 محمد شاه حسینی 50 صدیقه غنایی
14 علی شیرافکن 51 علی  استاد هاشمی
15 فاطمه کریمی 52 منصوره حورعلی
16 مهدی مکبریان 53 فرخنده رضایی
17 محمد زاغیان 54 سعادت ا... فرامرزی
18 معصومه پازکی 55 معصومه فلاح نودهی
19 سید خلیل اکرامی 56 علیه مقیمی خراسانی
20 مریم وطن دوست 57 مریم اسرافیلیان
21 هنگامه بلور ساز مشهدی 58 زهرا نادعلی
22 مهدی جانعلیان 59 سید مجتبی حسینی راد
23 مریم جلالی مقدم 60 مجید طاهریان
24 همایون چگنی 61 الهه عرب زاده
25 زهره مجد آبادی 62 احمد جعفری
26 علی اکبر جوکار 63 محمد مهدی حسین مردی
27 صدیقه سلیمانی 64 مریم بابایی خیمه سرایی
28 احمد عرب عامری 65 مهناز رفیعی
29 نرگس فتحعلیان 66 سعیده رشیدی
30 67 عاطفه بانک
31 عبدالکریم مقدم 68 حسین تبیانیان
32 منیره مرادی نسب 69 مرتضی شفعتی
33 محبوبه مونسان 70 داوود وحدت
34 مژگان آگاه هریس 71 مختار یوردخانی
35 منصوره نیکوگفتارعظیم 72
36 مسعود علیزاده
37 حسین رضائی

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) مرکز شاهرود


* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) مرکز دامغان

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) مرکز سمنان

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) مرکز گرمسار

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) واحد مهدیشهر

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) واحد آرادان

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) واحد ایوانکی

* لیست دروس سایر اساتید (مدعو) واحد میامی

 
امتیاز دهی