اخبار
1401/6/20 یکشنبه
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه پیام نور استان سمنان صورت گرفت
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه پیام نور استان سمنان صورت گرفت
توانمند سازی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه پیام‌نور استان سمنان در راستای برآوردن نیاز کشور با هدف توانمندسازی دانشجویان ودانش‌آموختگان دانشگاه پیام نور استان سمنان، تفاهم‌نامه همکاری آموزشی در 8 ماده و به مدت 3 سال به امضای سید حسین شاهچراغ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای و علی پریمی رئیس دانشگاه پیام‌نور استان سمنان رسید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان، این تفاهم‌نامه با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه پیام نور استان سمنان و در راستای برآوردن نیاز  کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه‌ای منعقد شده است. سید حسین شاهچراغ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان اعطای مجوز ایجاد مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی TMC)) به دانشگاه پیام‌نور استان را از برنامه‌های اصلی این تفاهم‌نامه عنوان کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه و پس از  نیازسنجی و برنامه‌ریزی، دوره‌های آموزشی منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی این دانشگاه در مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد به اجرا درخواهد آمد. دکتر علی پریمی رئیس دانشگاه پیام نو

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir