برگزیده ها
1400/9/10 چهارشنبه
سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان
رونمایی سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان https://survey.porsline.ir/s/4XeBj1L
رونمایی سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون کرونا با هدف جمع آوری اطلاعات آماری راه اندازی گردیده و این سامانه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۹.۶ رونمایی گردید و شروع به کار نموده است و دانشجویان محترم می توانند در این سامانه ثبت نام نمایند.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir