اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان سمنان

نام خانوادگی نام مقطع رشته تحصیلی مرتبه
کشاورز
لقمان
دکتری
 تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشیار
عالی عباس آباد
یوسف
دکتری
 زبان و ادبیات فارسی
دانشیار
اکرامی
سید خلیل
دکتری
 ریاضی محض
استادیار
باسیتی
شهرام
دکتری
علوم اجتماعی و مردم شناسی
استادیار
مهدی بیرق دار
راضیه
دکتری
 زبان شناسی همگانی
استادیار
عرب احمدی
راضیه
دکتری
 شیمی معدنی
استادیار
پریمی
علی
دکتری
 الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام
استادیار
مومنی
مهدی
دکتری
 حقوق جزا و جرم شناسی
استادیار
 تربتی نژاد
حسین
دکتری
 علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
استادیار
 فراتی
حسن
دکتری
 مدیریت دولتی
استادیار
رضائی
حسین
دکتری
 علوم اقتصادی
استادیار
 بهره بخش
امیرفرشاد
دکتری
 فیزیک
استادیار
بابائی
مجتبی
دکتری
 حقوق بین الملل
استادیار
بیان فر
فاطمه
دکتری
روانشناسی
استادیار
زینلی
محمدجواد
دکتری
 زبان و ادبیات فارسی
استادیار
سعدی
محمدجواد
دکتری
علوم قرآن و حدیث
استادیار
عالی عباس آباد
یوسف
دکتری
 زبان و ادبیات فارسی
دانشیار
شاه حسینی
محمد
دکتری
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی
استادیار
شیر افکن
علی
دکتری
 مشاوره و راهنمایی
استادیار
کریمی
فاطمه
دکتری
ریاضی
استادیار
زاغیان
محمد
دکتری
 علوم اقتصادی
استادیار
مجد آبادی
زهره
دکتری
 روانشناسی
استادیار
پازوکی
معصومه
دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
استادیار
حسینی راد
سیدمجتبی
دکتری
 علوم کامپیوتر-شبکه های حس گر بی سیم
استادیار
حورعلی
منصوره
دکتری
 مهندسی صنایع
استادیار
رضایی
فرخنده
دکتری
 مهندسی کشاورزی
استادیار
فرامرزی
سعادت ا..
دکتری
 ریاضی
استادیار
بخارایی
احمد
دکتری
 جامعه شناسی
استادیار
آگاه هریس
مژگان
دکتری
 روانشناسی
استادیار
خطیب زنجانی
نازیلا
دکتری
 علوم تربیتی
استادیار
سلیمانی
صدیقه
دکتری
 زبان و ادبیات فارسی
استادیار
فتحعلیان
نرگس
دکتری
 فیزیک
استادیار
محمودی
مهدی
دکتری
 تخصصی برنامه ریزی آموزش از راه دور
استادیار
مونسان
محبوبه
دکتری
 زبان و ادبیات عرب
استادیار
نیکوگفتارعظیم
منصوره
دکتری
 روانشناسی
استادیار
علیزاده
مسعود
دکتری
 حقوق بین الملل
استادیار
جوکار
علی اکبر
دکتری
 مدیریت بازرگانی
استادیار
کشاورز
لقمان
دکتری
 تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشیار
مقدم
عبدالکریم
دکتری
 حسابداری
استادیار
عزالدین
مریم
دکتری 
 شیمی
استادیار
فرهادی سرتنگی
مرتضی
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
مربی
جعفری
احمد
کارشناسی ارشد
 مدیریت اجرایی
مربی
حسین مردی
محمّد مهدی
کارشناسی ارشد
علوم سیاسی
مربی
بابایی خیمه سرایی
مریم
کارشناسی ارشد
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی
مربی
طاهریان
مجید
کارشناسی ارشد
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیا
مربی
عرب زاده
الهه
کارشناسی ارشد
 الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق
مربی
 اسرافیلیان
مریم
کارشناسی ارشد
 فیزیک هسته ای
مربی
شفعتی
مرتضی
کارشناسی ارشد
 حسابداری
مربی
آقا جانی قادیکلائی
سپیده
کارشناسی ارشد
 مهندسی کشاورزی
مربی
حیدری
طاهره
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصاد
مربی
روحانی
ابوالفضل
کارشناسی ارشد
 مهندسی صنایع
مربی
شیبانی
حسین
کارشناسی ارشد
 روانشناسی عمومی
مربی
فیض
زهرا
کارشناسی ارشد
 الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق
مربی
کمالی
نسرین
کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات فارسی
مربی
واحدی 
محمد علی
کارشناسی ارشد
 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مربی
عربی
محمد
کارشناسی ارشد
 مهندسی معماری
مربی
مومن
مرضیه
کارشناسی ارشد
 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مربی
 امامی
ابراهیم
کارشناسی ارشد
 مهندسی عمران-سازه
مربی
باباپور
عارف
کارشناسی ارشد
 حسابداری
مربی
مکبریان
مهدی
کارشناسی ارشد
مرمت و احیای بناهای تاریخی
مربی
فلاح نودهی
معصومه
کارشناسی ارشد
 مدیریت و برنامه ریزی
مربی
مقیمی خراسانی
علیه
کارشناسی ارشد
 مدیریت دولتی
مربی
میرعلیزاده
سیدرضا
کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی
مربی
نادعلی
زهرا
کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات عرب
مربی
بلور ساز مشهدی
هنگامه
کارشناسی ارشد
 مشاوره و راهنمایی
مربی
جانعلیان
مهدی
کارشناسی ارشد
 علوم سیاسی
مربی
جلالی مقدم
مریم
کارشناسی ارشد
 آموزش زبان انگلیسی
مربی
چگنی
همایون
کارشناسی ارشد
 کشاورزی
مربی
حبیبی
زهره
کارشناسی ارشد
 ریاضی
مربی
عرب عامری
احمد
کارشناسی ارشد
 فقه و مبانی حقوق
مربی
فراهانی
سعید
کارشناسی ارشد
 مهندسی مکانیک
مربی
گروسی
ناصر
کارشناسی ارشد
 علوم سیاسی
مربی
مرادی نسب
منیره
کارشناسی ارشد
 علوم اجتماعی-مردم شناسی
مربی
نورانی
سیده فاطمه
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
مربی
وحدت
داود
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات
مربی
علی ئی
مریم
کارشناسی ارشد
 مدیریتMBA
مربی
 استاد هاشمی
علی
کارشناسی ارشد
 مدیریت مالی
مربی
تبیانیان
حسین
کارشناسی ارشد
 مدیریت بازرگانی
مربی
رشیدی
سعیده
کارشناسی ارشد
(مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات)
مربی
بانک
عاطفه
کارشناسی ارشد
(الهیات و معارف اسلامی(فلسفه و کلام اسلامی)
مربی
رفیعی
مهناز
کارشناسی ارشد
 الهیات-علوم قرآن و حدیث
مربی