كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/14 یکشنبه


نام و نام خانوادگی:آقای محمود برزویی
سمت:مدیر روابط عمومی استان
تلفن داخلی: 16
شماره مستقیم: 02333335511

۱٫ تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری، تبلیغی ، انتشاراتی، آموزشی و مطالعاتی سازمان.
۲٫ نظارت بر حسن اجرای سیاست های سازمان در حوزه روابط عمومی.
۳٫ تصمیم سازی در خصوص بهبود و گسترش هر چه بیشتر ارتباط متقابل میان مسئولان و کارکنان سازمان و نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی.
۴٫ ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری سازمان و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان سازمان و نهادهای خبری.
۵٫ برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدها.
۶٫ ارائه مشاوره و همفکری با واحدهای مختلف سازمان در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر موارد هنری.
۷٫ برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی قوه قضاییه.
۸٫ مدیریت نیروی انسانی واحد و بررسی و تعیین نیازهای آن در حوزه های آموزشی و….
۹٫ تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی.
۱۰٫ ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی استان ها.
۱۱٫ نظارت شکلی و محتوایی بر سایت و وبلاگ سازمان.
۱۲٫ سایر امور محوله از سوی مدیر مافوق.
بيشتر