اخبار
1399/7/27 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی
در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص ثبت نام و برنامه ریزی کلاس های درسی، دانشجویان می توانند با شماره های مرکز یا واحد خود تماس حاصل فرمایند.

.

قابل توجه دانشجویان گرامی
در صورت  بروز هرگونه مشکل  در خصوص  ثبت نام و برنامه ریزی کلاس های درسی، دانشجویان می توانند با شماره های مرکز یا واحد خود تماس حاصل فرمایند.
مرکز سمنان
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
ناهید  دوست محمدی
مسئول آموزش
33374005-023


33374010-023


5793
فاطمه طاهریان
مسئول برنامه ریزی
33374007-023
روح اله واحدی
کارشناس برنامه ریزی
33374007-023
سعید شاه مرتضی
کارشناس فناوری اطلاعات
33374008-023
مرکز گرمسار
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
محمد کیانی فر
مسئول آموزش
34273658-023


34273500-023


7694
اعظم جورابلو
مسئول برنامه ریزی
34273692-023
سمیرا رشمه ئی
کارشناس برنامه ریزی
34273603-023
سمیه کمالی
کارشناس فناوری اطلاعات
34273567-023
حمید رامه
کارشناس فناوری اطلاعات
34273567-023
مرکز دامغان
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
صدیقه مقدسی
مسئول آموزش
35262218-023


35256010-023


4579
پیمان دارنده
مسئول برنامه ریزی
35260502-023
عبدالله شمسی پور
کارشناس برنامه ریزی
35256001-023
محمد علی حاجی پروانه
کارشناس فناوری اطلاعات
35250140-023
مرکز شاهرود
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
حمیدرضا عرب
مسئول آموزش
32300224-023


32300211-023


5992
سید حسین حسینی
مسئول برنامه ریزی
32300231-023
مسیح سلمانی
کارشناس برنامه ریزی
32300212-023
سمیه عامریان
کارشناس فناوری اطلاعات
32300227-023
واحد مهدیشهر
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
نسرین عربیان
مسئول آموزش
33628220-023
33628220-023
2795
واحد ایوانکی
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
فرزانه لطفی
مسئول آموزش
34520512-023
34520512-023
2766
واحد آرادان
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
زینب مهدوی فر
مسئول آموزش
34544540-023
34542008
2751
واحد میامی
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن ثابت
به همراه کد
شماره دفتر ریاست
کد مرکز / واحد
منصوره بهلول
مسئول آموزش
32624002-023
32300210-023
25


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ