اخبار
1401/1/23 سه‌شنبهجلسه شورای اداری و منابع انسانی با حضور دکتر پریمی ریاست دانشگاه پیام نور استان سمنان
جلسه شورای اداری و منابع انسانی با حضور دکتر پریمی ریاست دانشگاه پیام نور استان سمنان
جلسه شورای اداری و منابع انسانی با حضور مدیران مالی ، اداری، آموزش و حراست برگزار گردید. روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ