اخبار
1401/1/23 سه‌شنبهدیدار دکتر پریمی رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان با معاونین فناوری و نوآوری و اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دیدار دکتر پریمی رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان با معاونین فناوری و نوآوری و اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر پریمی رئیس دانشگاه پیام استان سمنان با دکتر خیر الدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دکتر خطیبی معاون اداری مالی و مدیریت منابع دیدار کرد در این دیدار در خصوص مسائل دانشگاه پیام نور استان سمنان تبادل نظر شد. 🔸️روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان 🔸️

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ