برگزیده ها
1400/9/10 چهارشنبه
سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان
رونمایی سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان https://survey.porsline.ir/s/4XeBj1L

.

رونمایی سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون کرونا با هدف جمع آوری اطلاعات آماری راه اندازی گردیده و این سامانه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۹.۶ رونمایی گردید و شروع به کار نموده است و دانشجویان محترم می توانند در این سامانه ثبت نام نمایند.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سمنان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ