اخبار
1401/9/26 شنبهنهمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور
نهمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور
نهمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور بخش های جشنواره : انجمن علمی برتر انجمن پویا اختراع ( فردی،،. گروهی ) مسابقات علمی بخش ویژه کتاب ( فردی،،. گروهی ) کارآفرینی محتوای دیجیتال فعالیت خلاقانه نشریه علمی آخرین مهلت ارسال آثار : 15 دیماه 1401 🆔 ارسال آثار به أدرس : Pnusemnanharkat@gmail.com 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 💠 مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان سمنان

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ